Sprunglinks

Kopfzeile

Willkommen in der Einwohnergemeinde Baar
close

Kontakt

Schalteröffnungszeiten
  • Mo: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 18.00 Uhr
  • Di-Fr: 08.00 - 11.45 Uhr, 13.30 - 17.00 Uhr

Gemeinde Baar
Rathausstrasse 6
6341 Baar

Anfahrtsweg/Map

Inhalt

Uèenje nemaèkog u Baaru

Kurs nemaèkog za odrasle:

Želite li da uèite nemaèki? Želite li da ostvarite socijalne kontakte? Želite li da se informišete o životu u opštini Bar i kantonu Zug? Opština Bar æe vas podržati svojom ponudom kursa „Uèenje nemaèkog u opštini“.

"Deutschkurs" - Anmeldeformular
"Deutschkurs mit Kinderhort" - Anmeldeformular
"Konversationskurs" - Anmeldeformular

Zadovoljstvo èitanja (Lesespass):

Besplatna jezièka poèetna pomoæ za decu kojoj je maternji jezik jedan strani jezik. Prvi kontakt sa nemaèkim jezikom kroz igru i prièu.

Igraonica odnosno grupa za igru „Uèenje nemaèkog prièinjava zadovoljstvo“:

Grupa za igru „Uèenje nemaèkog prièinjava zadovoljstvo“ je jedna ponuda za ciljano uèenje nemaèkog kao drugog jezika.

Uèenje nemaèkog jezika za decu koja još nisu pošla u obdanište (predškolske ustanove) sa informacijama za roditelje:

Ovo je jedna ponuda od februara do jula za decu kojoj je maternji jezik strani jezik a koja na jesen polaze u obdanište, obaveznu predškolsku ustanovu u opštini Bar. Cilj je prenošenje osnovnih znanja nemaèkog jezika na jedan zabavni naèin, kroz igru, kako bi se deca osposobila za kasnije praæenje nastave u obdaništu. Paralelno sa tim, roditelji koji prate decu, dobijaju moguænost da se informišu o važnim pitanjima vaspitanja i školovanja svoje dece.

Prijavljivanje za ovu ponudu vrši se istovremeno sa prijavljivanjem za obdanište (Kindergarten).

Spielgruppe "Deutsch macht Spass" - Flyer
Spielgruppe "Deutsch macht Spass" - Anmeldeformular
"Deutsch lernen in der Gemeinde Baar" - Anmeldeformular
"Lesespass" - Ausschreibung

Zugehörige Objekte